Skip to main content

UŽITEČNÉ INFORMACE

Slovníček základních pojmů v dopravě

Zasílatel:

je osoba, která vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na účet příkazce zajišťuje přepravu zásilek z místa odeslání do místa určení a/nebo související služby.

 

Dokládka:

je naložení zboží do vozidla, které již má naložený určitý objem zboží. Používá se v případě, že klient nemá dostatek zboží na využití celého vozidla. Tento způsob efektivního využití vozidla je pro klienta cenově výhodnější.

 

Ložný metr/ložní plocha:

je počet metrů, které zabírá naložené zboží na vozidle, proto je vždy nutné znát přesný počet a rozměry nakládaných palet.

 

Paleta:

je dřevěná podložka, plošina pro přesun nebo skladování zboží. Používáme především 3 druhy palet.

1. Europaleta EWP (1,20 x 0,80)
2. průmyslová paleta (1,20 x 1,00)
3. IBCS (1,20 x 1,20)

 

ADR:

znamená nebezpečné zboží. Přeprava nebezpečného nákladu, jako jsou výbušniny nebo hořlaviny, podléhá vyhlášce ADR, která je platná pro celou Evropu. Pro přepravu zboží ADR se používají upravená vozidla, která obsahují povinnou výbavu vozidla pro přepravu nebezpečných věcí, a přepravu mohou provádět speciálně vyškolení dopravci.

 

Nadrozměrná přeprava:

je přeprava zboží, jehož alespoň jeden rozměr přesahuje délku 13,6 m, šířku 2,45 m, výšku 3 m a hmotnost více než 25 t.

POTŘEBUJETE PORADIT? JSME TU PRO VÁS

POTŘEBUJETE PORADIT? JSME TU PRO VÁS

KONTAKTUJTE NÁS